top of page

Nå tar vi det et steg videre!

"Jeg tenker at klubber, lag og foreninger kan ha et tett samarbeid og skape aktiviteter for bydelen sammen med handelstanden"

"Jeg elsker Jåttåvågen, elsker at vi har alt tilgjengelig. Vil gjerne ha mer grøntområder og kajakkmulighet"

- Sitater fra tidligere medvirkning 

Resultatene fra nabolagsundersøkelsen, som ble gjennomført i vår, er presentert som del av en sosiokulturell stedsanalyse, og inngår i et større innsiktsarbeid gjort forkant av oppstart av detaljregulering av området. I undersøkelsen fikk vi mange gode forslag til hvordan det kan bli enda mer attraktivt å være i området. Parallelt med det pågående planarbeid ønsker vi nå å komme i gang med å skape mer liv og aktivitet i området!

 

Basert på innspillene som allerede har kommet inn har vi satt opp ulike temaer og satsinger, under, som vi håper du har lyst til du kan engasjere deg i!

Denne siden oppdateres hver mandag - da kan du se hvor mange som er engasjert i de forskjellige prosjektene og hvilke nye prosjekter du kan bli med på.

Har du forslag til midlertidige aktiviteter?

 

I boksen nedenfor kan du beskrive ditt forslag / din idé og hvor du tenker det kan være på området!

Dette kan du engasjere deg i allerede nå:

Hinna Park 2.0 - En levende bydel ved fjorden

 

Arbeidet med videreutvikling av Hinna Park er i gang. Hinna Park 2.0 er et ca. 300 daa stort område som ferdig utbygd vil omfatte 6.000 arbeidsplasser og 1.500 boliger. Totalt vil hele området bestå av 14.000 arbeidsplasser og over 2.500 boliger.

Bussveien skal gå gjennom området og vil sammen med det regionale jernbanestoppet,

gjøre Hinna Park til et sentralt knutepunkt i regionen.

 

Byggestart i 2022!

Les mer om prosjektet her

Mer liv & røre!

2 personer er med!

Prosjekt UNG i 

Hinna Park!

3 personer er med!

Gi nytt liv til Buå!

5 personer er med!

Bli med å gjøre Hinna Park grønnere!

2 personer er med!

bottom of page