top of page

Hva skjer?

Stolpejakt i Hinna Park!

Bli med på medvirkningsaktiviteten 'Stolpejakt' som er en løype med poster. På hver post stiller vi spørsmål hvor du kan hjelpe oss å komme med innspill til hvordan vi sammen kan få til spennende aktiviteter allerede til sommeren. På hver post får du i tillegg oppgitt bokstaver som til sammen blir et løsningsord. Klarer du å finne løsningsordet?

 

 

 

På kartet her ser du løypen med alle poster - husk å ta med telefonen, du trenger den for å svare på spørsmålene!

LYKKE TIL :-)

Trykk på bildet for å forstørre

F

e

g

o

r

å

r

n

å

!

bottom of page