top of page
Grunnlagskart(nettside).png

Første byggetrinn

Om prosjektet
HinnaPark_Bakgrunn.png

Hinna Park 

Fra industriområde til en levende bydel ved fjorden.

Utviklingen av området vil strekke seg over mange år. Her er store arealer med mye potensiale, som kan utnyttes allerede nå, i påvente av byggestart for det nye området. Vi vil ha hjelp til å fylle disse med liv og aktivitet!

Les mer om prosjektet her

Om

prosjektet

Gjennomføring strakstiltak fase 1

Spørreundersøkelse

Varslingsperiode

Medvirkning barn og unge

Medvirkning midlertidige tiltak

Innsending plan

delområde 1

2021

prosess.png

2020

Trykk på knappene

Hinna Park Utvikling; Stavanger Utvikling KF,  OBOS, Camar Eiendom og Entra arbeider med felles videre utvikling av Hinna Park. LÉVA Urban Design bistår med medvirkningen i prosjektet. Dersom du har spørsmål til medvirkningen eller denne siden kan du kontakte:

 

Linn Terese Gjerd Larsen: linnterese@leva-urbandesign.no

Har du spørsmål om prosjektet, kan du kontakte:

Målfrid Holme: mh@hinna-park.no

Om oss
bottom of page